Εμφυτεύματα – Χειρουργική διαδικασία

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται από ειδικό γναθοχειρουργό και εξειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό. Η όλη διαδικασία έχει τα χαρακτηριστικά μιας χειρουργικής επέμβασης εντοπισμένης στην περιοχή του στόματος. Χρειάζεται αντισηψία (αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο) και πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία (όπως και στην εξαγωγή).
Η χειρουργική αυτή διαδικασία είναι μια απλή επέμβαση για τον άρτια καταρτισμένο χειρουργό και ο ασθενής δεν πονάει. Η διάρκεια τοποθέτησης ενός μονού εμφυτεύματος μπορεί να μην απαιτήσει περισσότερο από 35 λεπτά , συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας των εργαλείων-υλικών και μηχανημάτων.
Μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων ο ασθενής μπορεί αμέσως από την επόμενη μέρα να συνεχίσει τις φυσιολογικές δραστηριότητες της ζωής του , χωρίς προβλήματα, όπως ακριβώς και μετά την εξαγωγή οδόντος. Χρειάζεται μόνο η λήψη αντιβίωσης και η χρήση αντιμικροβιακών διαλυμάτων για στοματοπλύσεις περίπου για δέκα ημέρες.
Ο σύγχρονος εξοπλισμός και η πρόοδος στον τομέα των εμφυτευμάτων έχει σήμερα ανοίξει νέους ορίζοντες επιτρέποντας την αποκατάσταση με εμφυτεύματα και σύνθετων περιπτώσεων, όπως η έλλειψη πυκνότητας και ποιότητας του οστού της γνάθου, όπως στην οστεοπόρωση και οστεοπενία.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα η χρήση των εμφυτευμάτων έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ενθαρρύνεται η χρήση τους ακόμα και κάτω από μεγάλες γέφυρες πολλών τεμαχίων (δοντιών) και επίσης κάτω από τεχνητές οδοντοστοιχίες ως στηρίγματα, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή ολική οδοντοστοιχία (μασέλα).

... μετάβαση στη σελίδα επικοινωνίας

Δημοσίευση αυτού του άρθρου    

Χειρουργός Οδοντίατρος - Πτυχ. Πανεπιστημίου Αθηνών