Ενδοδοντική θεραπεία – απονεύρωση

Η γνωστή μας απονεύρωση (ή ενδοδοντική θεραπεία στην ιατρική ορολογία), δεν είναι τίποτε άλλο από τη διαδικασία, απομάκρυνσης του πολφού (νεύρου) από το εσωτερικό των δοντιού και ταυτόχρονα των μικροβίων που μολύνουν τον πολφό, για να ολοκληρωθεί η θεραπεία με την έμφραξη (σφράγισμα) του δοντιού.
Η απονεύρωση αφορά μπροστινά δόντια που έχουν ένα νεύρο και η θεραπεία τους είναι πιο απλή και σύντομη (2-3 ραντεβού) και οπίσθια δόντια που έχουν περισσότερα νεύρα και η θεραπεία των οποίων είναι πιο σύνθετη και χρονοβόρα (3 ραντεβού, ή παραπάνω ανάλογα με τη βαρύτητα του προβλήματος του δοντιού).
Εάν ένα δόντι έχει μολυνθεί εσωτερικά απαιτείται να απονευρωθεί, ανεξάρτητα από το αν πονάει ή δεν πονάει. Η ακτινογραφία είναι βοηθητικό στοιχείο στην απονεύρωση του δοντιού και δεν αντικαθιστά την κλινική εικόνα. Εάν ένα δόντι έχει εκδηλώσει σημεία πόνου και φλεγμονής πάντα χρειάζεται θεραπεία.
Η διαδικασία της θεραπείας γίνεται με αναισθησία και ο ασθενής δεν πονά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται απαραίτητα αντιβίωση και συνταγογραφούνται αναλγητικά αντιφλεγμονώδη φάρμακα (παυσίπονα).
Η ενδοδοντική θεραπεία έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας στα μπροστινά δόντια και σε αρχικά στάδια προσβολής του δοντιού. Το ποσοστό αυτό λίγο μικραίνει στα οπίσθια δόντια και σε περιπτώσεις όπως χρόνια αποστήματα με συρρίγια και πύον, αν και η σύχγρονη οδοντιατρική και τα νέα υλικά και μέσα θεραπείας έχουν ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις αποτυχίας.

... μετάβαση στη σελίδα επικοινωνίας

Δημοσίευση αυτού του άρθρου    

Χειρουργός Οδοντίατρος - Πτυχ. Πανεπιστημίου Αθηνών