• Υπηρεσίες που παρέχονται στο ιατρείο

Έλεγχος – Γενικά – Ά ανάγκης

 • Οδοντοστοματολογική Εξέταση ασθενoύς
 • Ενδοστοματικές ακτινογραφίες
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών

Αισθητική Οδοντιατρική

Ενδοδοντία

 • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μονόριζων (προσθίων) και πολύριζων (οπισθίων) δοντιών
 • Άμεση / έμμεση κάλυψη πολφού

Περιοδοντολογία

Οδοντική Χειρουργική

 • Απλές και σύνθετες εμφράξεις (σφραγίσματα) από σύνθετη ρητίνη και αμάλγαμα
 • Ανασύσταση δοντιών με σύνθετη ρητίνη Amalgam και Ρητίνη Post

Κινητή Προσθετική

 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες
 • Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας, προσθήκη μεταλλικού αγκίστρου, δοντιού ή αναγόμωση (γέμισμα)
 • Σύνδεσμοι ακριβείας

Ακίνητη Προσθετική

Χειρουργική στόματος

Παιδοδοντία

Εμφυτεύματα

 • Χειρουργική εμφυτευμάτων
 • Προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων (θήκες ή γέφυρες μεταλλοπορσελάνης ή από ζιργκόνιο)
 • Προσωρινή αποκατάσταση μέχρι τοποθέτηση της μόνιμης εργασίας
 • Επανέλεγχος