Η γνωστή μας απονεύρωση (ή ενδοδοντική θεραπεία στην ιατρική ορολογία), δεν είναι τίποτε άλλο από τη διαδικασία, απομάκρυνσης του πολφού (νεύρου) από το εσωτερικό των δοντιού και ταυτόχρονα των μικροβίων που μολύνουν τον πολφό, για να ολοκληρωθεί η θεραπεία με την έμφραξη (σφράγισμα) του δοντιού. Η απονεύρωση αφορά μπροστινά δόντια που έχουν ένα νεύρο και Continue Reading...
περισσότερα